top of page

Sejarah singkat

TKIT Rahmaniyah

               Taman kanak-kanak Islam Terpadu Rahmaniyah di bawahi oleh Yayasan Pendidikan Rahmany yang didirikan pada tahun 2003 oleh Bapak H.Sofyan Abdurrachman dan Ketua Yayasan Bapak H. Misbah Rosyadi. Dengan visi lembaga, yaitu menjadi TKIT Unggulan di Kota Depok, membina generasi Qurani, Unggul dan berkarakter islami. Pada tahun pertama TKIT Rahmaniyah memiliki kurang lebih 18 murid, dan dengan izin Allah SWT setiap tahun semakin bertambah hingga kini.

              Alhamdulillah  pada tahun 2005 TKIT Rahmaniyah memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dengan nomor 421.68-/Dikbud dan telah mengikuti akreditasi dengan nilai kategori “A”

Visi kami adalah mewujudkan peserta didik yang Qur'ani, Unggul, Kreatif dan Mandiri.

Visi dan Misi

TKIT Rahmaniyah

Misi kami, adalah
1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan Al        Qur'an.
2. Menanamkan karakter Islami pada seluruh warga sekolah. 
3. Mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak secara fitrah sesuai jaman.
4. Mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.
5. Menjadi lingkungan rujukan bagi masyarakat dalam pembinaan karakter Islami.

bottom of page